خرید فایل<مبانی نظری ورزش و ورزش همگانی>

مبانی نظری ورزش و ورزش همگانی,مبانی نظری ورزش همگانی,مبانی نظری,ورزش,ورزش همگانی مبانی نظری ورزش و ورزش همگانی نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان مبانی نظری ورزش و ورزش همگانی. آماده دریافت می باشد.

مبانی نظری ورزش و ورزش همگانی
دارای 57 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

ورزش و ورزش همگانی


فصل دوم – ادبیات و پیشینة تحقیق
مقدمه 17
بخش اول : مبانی نظری پژوهش 18
- مفهوم تربیت بدنی 18
- تعریف ورزش 19
- ورزش 19
- تعاریف ورزش همگانی 23
- مفهوم جهانی ورزش 26
- مفهوم ورزش 27
- کیفیت زندگی 29
- حق به دنبال خوشحالی بودن 30
- انگیزه و گرایش مردم کشورهای مختلف جهان به ورزش همگانی 31
- فوائد شرکت در فعالیتهای ورزش همگانی 36
عنوان صفحه

- تأثیر ورزش همگانی در تغییر رفتار 38
- طبقه بندی ورزش های همگانی 39
- گرایش به ورزش همگانی به عنوان فعالیتی برای اوقات فراغت 42
- تعادل در ورزش 43
- مفهوم فراغت 44
- توسعه تاریخی ورزش همگانی در کشورهای جهان 49
- فدراسیون ورزش های همگانی ایران و اهداف آن 54
- نگرش و چارچوب مفهومی آن 57
- تعریف نگرش 58
- گرایش به ورزش و فعالیت بدنی 59
- انگیزش و گرایش به مشارکت ورزشی 61
- بخش دوم : بررسی پیشینه پژوهش 65
o الف) بررسی پژوهش های انجام شده در داخل کشور 65
o ب) بررسی پژوهش های انجام شده در خارج کشور 78

فصل دوم
ادبیات پیشینه

مقدمه
يكي از مشكلات مردم ما آن است كه ورزش را فقط تربيت و فعاليت بدني و آنهم ويژه جوانان و براي نيل به عنوان قهرماني مي دانند.در صورتي كه ورزش قسمت عملي تعليم و تربيت است. تربيت بدني و ورزش خصوصاً آن بعدش كه به بخش همگاني مربوط مي شود از طريق داده هاي رفتاري و نتايج جسماني،شناختي،اجتماعي و عاطفي كه فرد كسب مي كند نقش ارزنده اي ايفا مي نمايد.بديهي است كه پرداختن به ژرفاي اين رابطه بسيار فراتر از نگاه گذاريي است كه در اينجا معنا مي كنيم.
در ميان سازمان ها ونهادها يي كه در جهت توسعه و تعميم سلامتي ونيرومندي جامعه تلاش مي كنند، مسئوليت خطير سازمان ها وادارات كل تربيت بدني وشهرداري ها از همه شناخته شده است و لزوم فعاليت هاي جسماني و ورزشي در بين اقشار مردم از نظر بهداشتي،اجتماعي،اقتصادي بيش از پيش مورد تاًكيد است.در اين راستا بررسی مباني نظري پژوهش و مطالعات و تجربيات گذشتگان در اين زمينه مي تواند در روش ها،برنامه ها و نيز رفع نواقص ما را ياري دهد.دراين فصل ابتدا به مباني نظري مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته سپس به يافته هايي كه در اين زمينه انجام شده است، اشاره خواهد شد.
بخش اول:زیر بنای نظري پژوهش
مفهوم تربیت بدنی
ژرژهپر فرانسوی در تعریف تربیت بدنی اظهار می دارد که « تربیت بدنی عملی منظم , اصولی , تدریجی و مداوم است که از سن کودکی تا کهولت به منظور تقویت کامل بدن , کسب سلامتی , بالا بردن قدرت و استقامت دستگاه های مختلف بدن و پرورش استعدادهای افراد برای هر نوع فعالیت می باشد » . لوبوش نيز تعریف جامعی از تربیت بدنی ارائه داده است . به نظر وی « تربیت بدنی مجموع روش هایی است که جهت تبدیل بدن به یک وسیله مورد اعتماد و تطابق و همگامی با محیط های بیولوژیکی ( قدرت و استقامت دستگاه های گردش خون و تنفس ) و عوامل روانی ـ حرکتی که خود باعث به وجود آمدن کنترل و مهارت های بدنی که یکی از عوامل مهم رفتار و شخصیت آدمی است می باشد » .
تربیت بدنی بخشی مهمی از تعلیم و تربیت است که از طریق حرکت و ورزش جریان رشد را در تمام ابعاد انسان تسهیل و هماهنگ کرده و به شکوفایی و تکوین استعدادهای مطلوب کمک می کند (مظفری, 1366).
تعریف ورزش
در فرهنگ نفیسی , ورزش در لغت , رسم , دستور , عادت , شغل , کار , عمل , صفت , سعی و کوشش و جهد , فایده , حاصل و منفعت و پرهیز و اجتناب و زهد آمده است و در اصطلاح , به معنی ریاضت و حرکات و اعمال مخصوص است که برای قوت اعمال بدنی , همه روزه آن را به جای می آورند .
در فرهنگ برهان قاطع , ورزش را بر وزن لرزش به معنی ملکه کردن و ورزیدن است .
در فرهنگ معین , ورزش اجرای مرتب تمرین های بدنی به منظور تکمیل قوای جسمی و روحی آمده است ( نمازی زاده , 1366 ) .
در فرهنگ عمید , ورزش به معنای ورزیدن و حرکت دادن پیاپی اعضای بدن برای تقویت اعصاب و عضلات و هرگونه عمل و حرکتی که برای تقویت اعضاء به منظور تندرستی به تنهایی یا دسته جمعی انجام داده می شود , می باشد .
ورزش
اسم مصدری است از فعل ورزیدن که به طور کلی به معنی عمل کردن , انجام کار پیاپی , به کارگماری فکری و جسمی و یا اجرای مرتب تمرینات بدنی به منظور تکمیل قوای جسمانی و روحی ( توحیدی اقدام, 1380 ) .
ورزش از نظر لغوی اسم مصدر است به معنای ورزیدن و برزیدن مصدر آن است , یعنی کار کردن , عمل کردن , کوشیدن , پیاپی انجام دادن و ریاضت کشیدن , معادل کلمه ورزش در زبان انگلیسی Sport است که به هرنوع فعالیت بدنی و بازی که منجر به انجام مسابقه و نمایش مهارت بین دو فرد و یا دو گروه شود و آنها ملزم به انجام تمرینات مداوم و فراگرفتن مهارت در یک حرکت یا رشته ورزشی می باشند , اطلاق می گردد ( دهخدا , 1335 ) .